[[[["field5","equal_to","persoan\u0103 juridic\u0103"]],[["show_fields","field6,field8"]],"and"],[[["field9","equal_to","repara\u021bie"],["field9","equal_to","repara\u021bie \u0219i igienizare"]],[["show_fields","field13"]],"or"],[[],[[]],"and"]]
1 Step 1
Comandă de reparație/igienizare dozator
Nume/denumire client
Localitatea
Adresa
0 /
Tip clientalegeți
Persoană de contact
Telefon persoană de contact
Tipul intervenției solicitatealegeți

INFO:

ÎN SITUAȚIA EFECTUĂRII REPARAȚIEI PENTRU APARATELE IEȘITE DIN GARANȚIE, BENEFICIARUL SE OBLIGĂ SĂ ACHITE CONTRAVALOAREA SERVICIILOR PRESTATE, CONFORM FACTURILOR EMISE DE FURNIZOR.

Număr dozatoare
Date privind dozatorul/dozatoarele
0 /
Defecțiuni reclamate de client
0 /
Data solicitată

Data la care vor fi ridicate bunurile în vederea reparației sau igienizării va trebui confirmată în prealabil de personalul autorizat al Apa Talea

Observații
0 /
Previous
Next