SERVICII PROFESIONALE DE LIVRARE A APEI

Despre noi

Cu o experiență de peste 10 ani în producția de apă îmbuteliată, Apa Talea și-a dobândit în timp un bun renume prin calitatea produselor și serviciilor oferite. Inițial producătoare doar de apă plată îmbuteliată la PET, compania noastră și-a dezvoltat propria rețea de distribuție a apei îmbuteliate în recipienți de 19 litri, fiind în acest moment liderul serviciilor de livrare a apei în sistem watercooler din Prahova.

Investițiile constante în tehnologie ne-au ajutat să comercializăm o apă de cea mai bună calitate, îmbuteliată în perfecte condiții de igienă, iar calitatea și profesionalismul personalului angrenat în activitatea de distribuție au contribuit decisiv la aprecierea pozitivă de care beneficiază serviciile de livrare către consumatori.

LOCALIZARE: Sediul central al companiei APA TALEA SRL este situat în Comarnic, județul Prahova. Tot aici este amplasată fabrica unde sunt îmbuteliate produsele comercializate de noi, respectiv apă în flacoane PET de diferite volume și apa în recipienți cu capacitatea de 19 litri, destinată comercializării în sistem watercooler.

SURSA APEI: Apa comercializată de noi are ca sursă Izvorul TALEA, situat în Masivul Gurguiatu din Munții Bucegi. Apa Izvorului TALEA este captată la sursă și transportată la punctul de îmbuteliere printr-o aducțiune subterană cu o lungime de aproximativ 9 Km.

Comenzi

Alege produsele pe care dorești să le comanzi. Acestea pot fi cele pe care le comanzi în mod obișnuit de la noi în baza abonamentului, sau orice alt tip de produs de care ai nevoie. Comanda se efectuează telefonic sau prin completarea formularului on-line.

Abonamente

Pe baza unui abonament de tip STANDARD beneficiați  de un dozator din gama AQUARIUS și de numărul de bidoane corespunzător planului ales de dumneavoastră.

Servicii

Este foarte important ca la intervale de timp de cel mult 6 luni să apelați la serviciile furnizorului pentru efectuarea igienizării aparatului Dvs. Igienizarea are ca efect îndepărtarea tuturor depunerilor de minerale și dezinfectarea prin utilizarea de substanțe profesionale special concepute în acest scop.

LIVRAREA PRODUSELOR

Livrarea se efectuează gratuit la sediul sau domiciliul clientului, conform specificațiilor acestuia și confirmate în prealabil.

PROGRAMAREA DATEI DE LIVRARE

Confirmarea datei solicitate pentru livrare și a intervalului orar în care se dorește efectuarea livrării se face de către operatorul care a preluat comanda.

pOLITICA DE PROCESARE A DATELOR PERSONALE

Politica noastra

Politica privind protectia datelor - APA TALEA SRL

Confidentialitatea datelor și încrederea dumneavoastră sunt importante pentru APA TALEA SRL, unde respectăm intimitatea și dreptul la protecția datelor cu caracter personal ale vizitatorilor, clientilor, potențialilor clienți, angajaților, potențialilor angajați și colaboratorilor noștri, în conformitate cu legislația aplicabilă în domeniu.

Tratăm cu seriozitate această temă, iar prin prezenta politică dorim sa vă informăm cu privire la colectarea și utilizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, să asigurăm transparența în ceea ce privește prelucrările de date și dreptul de a decide singuri asupra modului în care sunt folosite informațiile pe care ni le comunicați.

Începând cu data de 25 mai 2018, baza legală o constituie Regulamentul UE nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (”Regulamentul”) și legislația secundara.

De asemenea, menționăm că vom utiliza toate datele și documentele pe care ni le transmiteți exclusiv în scopul pentru care ne-au fost transmise, în conformitate cu informațiile furnizate în această politică.

Principii de prelucrare a datelor cu caracter personal

In conformitate cu prevederile Regulamentului, APA TALEA SRL isi asuma ca datele cu caracter personal colectate prin intermediul site-ului www.apa-talea.ro si serviciului de call center sa fie prelucrate cu respectarea urmatoarelor principii:

 1. Legalitate, echitate si transparenta – datele sunt prelucrate in mod legal, echitabil si transparent fata de persoana vizata;
 2. Limitari legate de scop – datele sunt colectate in scopuri determinate, explicite si legitime si nu sunt prelucrate ulterior intr-un mod incompatibil cu aceste scopuri;
 3. Reducerea la minimum a datelor – datele sunt adecvate, relevante si limitate la ceea ce este necesar in raport cu scopurile pentru care sunt prelucrate;
 4. Exactitate – datele sunt exacte si actualizate, iar atunci cand sunt inexacte vor fi sterse sau rectificate fara intarziere, considerand scopurile pentru care sunt prelucrate;
 5. Limitari legate de stocare – datele sunt pastrate intr-o forma care permite identificarea persoanelor vizate  pe o perioada care nu depaseste perioada necesara indeplinirii scopurilor in care sunt prelucrate datele; datele cu caracter personal pot fi stocate pe perioade mai lungi in masura in care acestea vor fi prelucrate exclusiv in scopuri de arhivare in interes public, in scopuri  scopuri statistice, sub rezerva punerii in aplicare a masurilor de ordin tehnic si organizatoric adecvate;
 6. Integritate si confidentialitate – datele sunt prelucrate intr-un mod care asigura  securitatea adecvata a datelor cu caracter personal, inclusiv protectia impotriva prelucrarii neautorizate sau ilegale si impotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorarii accidentale, prin luarea de masuri tehnice si organizatorice corespunzatoare;
 7. Responsabilitate – datele vor fi prelucrate cu respectarea principiilor sus-mentionate, iar APA TALEA SRL isi asuma responsabilitatea de a demonstra conformitatea prelucrarii.
Ce date colectam si cum le prelucram?

Prin navigarea si utilizarea paginii noastre web si/sau a serviciului nostru de call center, in functie de specificul si scopul fiecarei prelucrari, intram in contact cu datele dumneavoastra cu caracter personal, pe care le folosim conform descrierilor de mai jos, in cadrul carora ne vom referi, conform art. 13 din Regulament, la:

(a) scopurile in care sunt prelucrate datele cu caracter personal,

(b) temeiul juridic al prelucrării;

(c) categoriile de date cu caracter personal vizate;

(d) destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal, dupa caz;

(e) daca este incident transferul de date cu caracter personal catre un destinatar dintr-o tara terta UE sau o organizatie internationala;

(f) perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal sau, daca acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili aceasta perioada;

(g) drepturile de care dispuneti in calitate de persoana vizata de prelucrare.

Contact

Cu scopul de a putea comunica cu dumneavoastra si a va raspunde solicitarilor, in cadrul sectiunii Contact va colectam, intemeindu-ne pe interesul legitim sau pe executarea contractului ca temeiuri juridice de prelucrare a datelor cu caracter personal, date precum numele, prenumele, adresa de e-mail, care vor fi prelucrate intern de catre colegii in masura sa va ofere cele mai potrivite raspunsuri la solicitarile dumneavoastra. Datele colectate vor fi pastrate pe durate de timp diferite, in functie de continutul solicitarii dumneavoastra si de nevoia concreta de a detine aceste date.

Call Center

Cu scopul de a fi in contact cu dumneavoastra si de a va raspunde solicitarilor in timp real, intemeindu-ne pe interesul legitim si executarea contractului ca temeiuri juridice de prelucrare a datelor cu caracter personal, colectam datele dumneavoastra cu caracter personal, care se pot referi la nume, prenume, adresa postala, adresa e-mail, numar telefon, care vor fi prelucrate in cadrul companiei de catre colegii in masura sa va ofere cele mai potrivite raspunsuri la solicitarile dumneavoastra, inclusiv pentru crearea contului dumneavoastra de utilizator, in cazul in care sunteti client APA TALEA SRL, conform punctului 5 de mai sus.

Datele colectate vor fi pastrate pe durata standard de stocare de 3 luni, iar in cazul in care avand in vedere natura solicitarii, interesul legitim sau exercitarea unui drept, se vor pastra pe durate  diferite de timp, in functie de necesitatea concreta, urmand a fi sterse la momentul la care stocarea acestora nu va mai fi justificata.

Comenzi

Cu scopul de a crea contul de utilizator, in vederea accesului, plasarii si gestionarii comenzilor dumneavoastra  si pentru a derula relatia contractuala cu APA TALEA SRL, prelucram, intemeindu-ne pe executarea contractului, pe interesul legitim sau obligatia legala, ca temeiuri juridice de prelucrare a datelor cu caracter personal, date precum numele, prenumele, adresa și adresa de livrare, adresa de e-mail, numarul de telefon, care vor fi utilizate intern de catre colegii responsabili cu gestionarea relatiei cu clientii APA TALEA SRL.

Datele colectate vor fi pastrate pana la incetarea relatiei contractuale si inca o perioada suplimentara de 10 ani ulterior incetarii relatiei contractuale, din motive contabile si de ex ercitare a drepturilor legale, in cazul in care acest lucru reiese ca fiind necesar.

Alti destinatari ai datelor

In scopurile mentionate mai sus, APA TALEA SRL  poate divulga datele personale, dupa caz si justificat, si catre alte terte parti, cum ar fi:

 • furnizori de servicii de marketing;
 • furnizori de servicii de curierat;
 • furnizori de servicii de servicii de plata/bancare;
 • furnizorii de servicii de administrare/mentenanta site-uri;
 • furnizori de alte servicii, entitati care asista APA TALEA SRL in prelucrarea de date in calitate de imputerniciti, autoritati publice, in baza si in limitele prevederilor legale si ca urmare a unor cereri expres formulate.
Ce drepturi aveti in legatura cu datele dumneavoastra cu caracter personal
 1. Dreptul de acces la Date

Persoana vizata are dreptul de a obtine din partea APA TALEA SRL o confirmare ca se prelucreaza sau nu date cu caracter personal care o privesc si o copie a datelor cu caracter personal care fac obiectul prelucrarii. Pentru orice alte copii solicitate de persoana vizata, APA TALEA SRL poate percepe o taxa rezonabila, bazata pe costurile administrative.

 1. Dreptul de rectificare a datelor

Persoana vizata are dreptul de a obtine de la APA TALEA SRL, fara intarzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care o privesc.

Tinandu-se seama de scopurile in care au fost prelucrate datele, persoana vizata are dreptul de a obtine completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declaratii suplimentare.

 1. Dreptul la stergerea datelor

Persoana vizata are dreptul de a obtine stergerea datelor cu caracter personal care o privesc, fara intarzieri nejustificate, atunci cand nu este incidenta una dintre situatiile prevazute de Regulament, care permite refuzul cererii de stergere a acestora.

 1. Dreptul la restrictionarea prelucrarii

Persoana vizata are dreptul de a obtine din partea APA TALEA SRL restrictionarea prelucrarii in urmatoarele cazuri:

 • Persoana vizata contesta exactitatea datelor, pentru o perioada care ii permite APA TALEA SRL sa verifice exactitatea datelor;
 • Prelucrarea este ilegala, dar persoana vizata se opune stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea utilizarii lor;
 • APA TALEA nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar persoana vizata i le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta.
 • Persoana vizata s-a opus prelucrarii, pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale operatorului prevaleaza asupra celor ale persoanei vizate.
 1. Dreptul la portabilitatea datelor

Persoana vizata are dreptul de a primi datele cu caracter personal care o privesc si pe care le-a furnizat APA TALEA SRL intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat si are dreptul de a transmite aceste date altui operator, fara obstacole din partea operatorului caruia i-au fost furnizate datele cu caracter personal, in cazul in care:

 • prelucrarea se bazeaza pe consimtamant;
 • prelucrarea se bazeaza pe un contract;
 • prelucrarea este efectuata prin mijloace automate.
 1. Dreptul de opozitie

In orice moment, persoana vizata are dreptul de a se opune, din motive legate de situatia particulara in care se afla, prelucrarii datelor sale, inclusiv crearii de profiluri pe baza respectivelor dispozitii, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare.

Atunci cand prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment prelucrarii in acest scop a datelor cu caracter personal care o privesc, inclusiv crearii de profiluri, in masura in care este legata de marketingul direct respectiv.

 1. Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale

Persoana vizata are dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizata sau o afecteaza in mod similar intr-o masura semnificativa, avand dreptul de a cere si de a obtine:

 • retragerea sau anularea  oricarei decizii care produce efecte juridice in privinta sa, adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari efectuata prin mijloace automate, destinata sa evalueze unele aspecte ale personalitatii sale, precum competenta profesionala, credibilitatea, comportamentul ori alte asemenea aspecte;
 • reevaluarea oricarei alte decizii luate in privinta sa, care o afecteaza in mod semnificativ, daca decizia a fost adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari care indeplineste conditiile prevazute la punctul anterior.
 1. Dreptul de a se adresa justitiei si/sau Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal

Cum va puteti exercita drepturile

Va puteti exercita drepturile amintite mai sus printr-o cerere scrisa, transmisa online la adresa de e-mail protectiadatelor@apa-talea.ro. Pentru evitarea furnizarii de informatii catre persoane neautorizate, conform procedurii interne de solutionare a acestor cereri, solicitantului i se vor putea cere informatii suplimentare in vederea verificarii identitatii/interesului/dreptului sau de reprezentare.

Cererea va fi solutionata in cel mult o luna de la primire. Aceasta perioada poate fi prelungita cu doua luni atunci cand este necesar, tinandu-se seama de complexitatea si numarul cererilor, APA TALEA SRL oferind informatii cu privire la orice astfel de prelungire, in termen de o luna de la primirea cererii, prezentand si motivele intarzierii.

In cazul in care persoana vizata introduce o cerere in format electronic, informatiile sunt furnizate in format electronic acolo unde este posibil, cu exceptia cazului in care persoana vizata solicita un alt format.

Daca nu ia masuri cu privire la cererea persoanei vizate, APA TALEA SRL va informa persoana vizata, fara intarziere si in termen de cel mult o luna de la primirea cererii, cu privire la motivele pentru care nu ia masuri si la posibilitatea de a depune o plangere in fata unei autoritati de supraveghere si de a introduce o cale de atac judiciara.

Informatiile furnizate sunt oferite gratuit. In cazul in care cererile din partea unei persoane vizate sunt in mod vadit nefondate sau excesive, in special din cauza caracterului lor repetitiv, APA TALEA SRL poate:

 1. fie sa perceapa o taxa rezonabila tinand cont de costurile administrative pentru furnizarea informatiilor sau a comunicarii sau pentru luarea masurilor solicitate;
 2. fie sa refuze sa dea curs cererii.
Masuri de siguranta privind prelucrarea datelor

Toate informatiile colectate prin intermediul site-ului www.apa-talea.ro sunt prelucrate cu respectarea principiilor mentionate mai sus, la care sunt adaugate masuri tehnice si organizatorice, care permit trasabilitatea si transparenta privind prelucrarea datelor dumneavoastra. In relatie cu imputernicitii prin intermediul carora se pot prelucra datele cu caracter personal, APA TALEA SRL ia masuri necesare pentru a se asigura ca acestia indeplinesc cerintele legale cu privire la protectia datelor si respecta standardele relevante, iar ca la date are acces un numar limitat de persoane, restrictionat la cele care au realmente nevoie sa le acceseze in vederea executarii obligatiilor contractuale. 

Informațiile conținând date comunicate prin formularele on-line de pe site-ul www.apa-talea.ro sunt stocate pe servere situate in Romania si gestionate corespunzator.

Date de contact

Daca aveti intrebari suplimentare privind aceasta politica, ne puteti contacta folosind datele de mai jos:

SC APA TALEA SRL

Comarnic, Zona Industriala Nord, FS, FN, 105700, jud. Prahova, Romania

protectiadatelor@apa-talea.ro